Svensk Handel Stiftelsen Köpmannaförbundet

Svensk Handel Stiftelsen Köpmannaförbundet har som ändamål att ge bidrag till projekt och satsningar som har till syfte att främja handelns utveckling. Stiftelsen vill säkerställa att dess tillgångar används till ändamål som främjar en bransch i ständig utveckling utifrån ett lokalt, regionalt, och nationellt perspektiv.

Två ansökningsperioder per år

Bidrag till utvecklingsprojekt inom handeln kan sökas i/under två perioder per år. Ansökningar som kommer in före 31 mars får ett beslut på ansökan senast 31 maj. Den andra ansökningsperiodens sista dag är den 30 september och beslut lämnas då senast den 30 november.

Sök bidrag från stiftelsen

Stiftelsens ger bidrag till projekt eller organisationer som utvecklar handeln, nationellt, regional eller lokalt.

Läs mer

Om stiftelsen

Huvudmän i Stiftelsen, och representanter i styrelsen, är idag majoriteten av Köpmannaförbundets länsförbund och Svensk Handel.

Läs mer