Kontakt

Har du frågor om Svensk Handel Stiftelsen Köpmannaförbundet eller om hur du kan ansöka om bidrag kontakta oss gärna.

Stiftelsens adress

Besöksadress: Regeringsgatan 60
Postadress: 103 29 Stockholm

Stiftelsens kansli

Elisabet Elmsäter Vegsö
Bengt Nilervall
103 29 Stockholm

E-post: stiftelsen@kopmannaforbundet.se
Telefon: 010-47 18 500

Stiftelsens ordförande

Håkan Gustafsson
Regeringsgatan 60
103 29 Stockholm

E-post: stiftelsen@kopmannaforbundet.se

Styrelsen

LEDAMÖTER