• Förverkliga dina drömmar inom handeln

    Stiftelsens ger bidrag till utveckling av handeln, nationellt, regional och lokalt. Bidrag till utvecklingsprojekt inom handeln kan sökas i/under två perioder per år.

Sök bidrag

 

Två ansökningsperioder per år

Bidrag till utvecklingsprojekt inom handeln kan sökas i/under två perioder per år. Ansökningar som kommer in före 31 mars får ett beslut på ansökan senast 31 maj. Den andra ansökningsperiodens sista dag är den 30 september och beslut lämnas då senast den 30 november.

Ansök

Så funkar det

Stiftelsens ger bidrag till utveckling av handeln, nationellt, regional och lokalt.

Bidrag lämnas till ideella föreningar, stiftelser och registrerade trossamfund som har ett allmännyttigt ändamål där utbildning ingår. Även Aktiebolag som har ett allmännyttigt ändamål och som i sin bolagsordning har inskrivet att de ej är vinstdrivande kan söka bidrag.

Observera att branschföreningar, enligt Skatteverket, inte ses som ideella då huvudsyftet ofta inte är allmännyttigt utan det finns ett bakomliggande ekonomiskt intresse för dess medlemmar. Därav kan Stiftelsen i dagsläget ej lämna bidrag till dessa organisationer.

Beviljade anslag är kopplade till Köpmannaförbundets länsindelning. Beroende på vilket län (geografiska område) ansökningen kommer ifrån påverkas anslagens storlek i förhållande till det länets andel i Stiftelsen. Andelarna utgör donationer från Köpmannaförbundets länsförbund runt om i landet.

Det är Stiftelsens styrelse som fattar beslut om att bevilja bidrag. Detta sker vid Stiftelsens vår- och höstmöte. Ansökningarna har dessförinnan bearbetats av en bidragsgrupp samt representanter från det geografiska område som ansökan härrör till.

Ansökningsformulär

Fyll i uppgifter om sökande, d v s den organisation som ska genomföra projektet. Ange kontaktperson för projektet och kontaktuppgifter. Du får gärna under övrigt ange kon- taktpersonens uppgift i projektet och informera om övriga personer som har speciellt ansvar för projektets genomförande. När ansökan är inskickad, kommer en bekräftelse tillsammans med din ansökan till angiven mailadress. Ta gärna en titt i skräpkorgen så att mailet inte fastnat där.

Ansökningsblankett

*” anger obligatoriska fält

Steg 1 av 2